PETR CHOBOT

 

   

Více o Petru Chobotovi rovněž na www.absolutno.kvalitne.cz

   

"Vím docela jistě, že jsem se napojil na jakýsi Světový Rozum, protože intuice se zcela ztotožnila s pamětí."

 

"Vědomí má absolutní svobodu. Není omezováno ničím zvenku, neboť žádné "venku" mimo toto vědomí neexistuje. Proto můžeme v sobě vytvořit iluzi milionů let a v této iluzi trpět nebo se pohnout k jiným rámcům, k jiným představám. To je jediná evoluce, která může probíhat, ať už je vizualizována ve virtuálních hologramech tvarů a forem jakkoliv. Jen hypnotizovaná, spící a absurdně důvěřivá mysl se může spokojit s nějakými vytýčenými rámci. Jsme Všemožnost..."

  "Pro mne není vůbec důležité osobní přesvědčení účastníků mých akcí o tom či o onom. Pro mne je důležitý ten hluboký Mír, který se u stále většího množství z nich jakoby rozsvítí tam uvnitř a jakoby nezhasíná... A Pravda? - Jednou vysoko v horách nad pouští mi přistál v meditaci na obnažené kůži krásný motýl. Pravda je jako ten motýl. Přichází, když jsi v Klidu. Přichází, usedá na tvoje srdce a ovívá ho křídly. A stačí jediný pohyb, snad jen pohyb myšlený, a tvoje srdce je zbaveno její přítomnosti a všude kolem je poušť."
           
       
        
   

www.hladinaklidu.cz 

Metoda spontánně a elegantně rozšiřující vědomí

 

 
       
"Všichni máme naprosté právo prožívat život v hojnosti, radosti, v krásných, mladých a zcela zdravých tělech, máme právo prožívat svoje bytí ve vesmíru jako nepřetržitý duhově barevný svátek."   Více informací o Petru Chobotovi můžete nalézt na webu www.absolutno.kvalitne.cz . Najdete zde rovněž informace o probíhajících akcích a setkáních, na kterých je Petr Chobot hostem.  
  Tento web je zde proto, aby vyvažoval nesmyslné a mnohdy naprosto hloupé příspěvky, které se vyskytují na internetu v souvislosti s P.Ch. Paradoxem je, že nejvíce takovýchto příspěvků si dovolí produkovat podivíni, kteří nemají tu sílu a vůli osobně dobře poznat P.Ch. Na tomto webu naleznete pravdivé informace o činnosti P.Ch. - bez osobních zaujetí - tedy bez zkreslení...  
   
   
    Petr Chobot:     
"Když chcete pohlédnout Skutečnosti do tváře, musíte mít odvahu zbavit se různých samozřejmých věcí. Odvahu strhnout ten závoj i z toho nejposvátnějšího a velmi nekompromisním způsobem se chovat hlavně k sobě samému. Naše tragédie je, že nejsme skeptičtí. Nemyslím skepsi nějaké pavědy, myslím opravdovou Skepsi. Já se považuji za velice skeptickou a nevěřícnou bytost."   - výzkum tzv. "spirituálních" a "magických" technik přírodních národů a starých lidských kultur   "Jedinou neúctou k Bohu je to, když ho nepovažujete za Sebe Sama. To je jediné pohrdání Bohem, které je možné. To, když ho nedefinujete jako Sebe Sama. To je vlastně, jakoby jste vyháněli toho Boha pryč ze Sebe, že o něj vlastně nestojíte, že se bez něj vlastně obejdete. Že vy jste přece něco jiného atd. A to je vlastně jediný průšvih mysli."
  - v letech 1994 - 2006 podnikl 20 expedic do Amazonie a And  
  - biotronika, kvantová psychobiologie, výzkum morfických rezonancí  
  - odborná činnost v Rusku, USA, Čechách  
  - výzkum OBE (Out of Body Experience) a LD (Lucid Dreaming)  
  - průnik vědomí do hyperprostoru  
         

 © P.CH. TEAM 2007 TOPlist